BassBand v predstavení divadelnej hry od Patricka Süskinda –  Kontrabas