Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council