Slovak Double Bass Club, Bass Band a OZ Collegium Wartberg Vás srdečne pozývajú na

dizertačný koncert:

Ján Krigovský & Collegium Wartberg

 „Duos et Trios“
 

23. 4. 2017 o 18.00  Barokový  kaštieľ Veľký Biel

v rámci benefičného hudobného festivalu Musica Perennis Iuventutis 2017

Program:

Michael Haydn:

Divertimento in D- dur Nr.274,

(lesný roh, viola a violone/Viedenské ladenie/

Johann Matthias Sperger   

Cassation N.3 /N.66/

Lesný roh, viola a violone/Viedenské ladenie/

Trio in C dur N.1 „Divertimento“
husle, viola a violone/Viedenské ladenie/

Duetto in D-dur pre violu a violone

husle, viola a violone/Viedenské ladenie/

Leopold Hoffmann

Dueto pre husle a violončelo/8“ violone/

Jevgenij Irshai

Trio pre husle, klavír a kontrabas /premiéra/

Stefan Bolaslaw Poradowski 

Trio in a pre tri kontrabasy

Frank Proto

Trio pre husle , viola a kontrabas

Carl Ditters von Dittersdorf

Duo pre violu a violone Es dur/ Vie. ladenie/

Johann Georg Albrechtsberger

Divertimento in F major

husle,violončelo/8“violone/ a kontrabas

Reinhold Gliere

Suita pre husle a violončelo /kontrabas /

časti: 1-2-3-5-7

Johann Nepomuk Hummel

                     Grande sonáte pour le pianopforte et contrabasse op.104    
arr. Ján Krigovský   /premiera/

Collegium Wartberg & Ján Krigovský
Ján Krigovský -8“violone, viedenský violon, kontrabas, um.vedúci  ,Fritz Kircher- husle, Martin Ruman – viola, Tomáš Horkavý –prirodzený roh,Ján Prievozník -16“.violone,kontrabas, Metod Podolský –kontrabas, Matej Arendárik – klavír.