Jakub Stračina

Pochádza z rodiny, v ktorej ho hudba sprevádzala už od narodenia. Vo svojich deviatich rokoch sa začal učiť hrať na kontrabas na ZUŠ v Turčianskych Tepliciach. Svoje hudobné nadanie ďalej rozvíjal na Konzervatóriu J. L. Bellu v Banskej Bystrici u popredného slovenského jazzového kontrabasistu Róberta Ragana. Počas štúdiu na konzervatóriu pôsobil ako člen orchestra Štátnej opery v Banskej Bystrici. V roku 2012 nastúpil do orchestra umeleckého súboru Lúčnica a orchestra Zlaté husle. V súčasnosti študuje na Akadémii umení v Banskej Bystrici u Jána Krígovského. Počas štúdia získal viacero ocenení na slovenských aj medzinárodných súťažiach (Medzinárodná súťaž kontrabasistov v Brne – 2. miesto, súťaž slovenských konzervatórií – 1. miesto, Medzinárodná súťaž K. D von Dittersdorfa – 3. miesto). Svoje hudobné vzdelanie si neustále rozširuje na rôznych kontrabasových majstrovských kurzoch (Bass Fest, Mezinárodní setkání kontrabasistu Brno, Garry Karr, Roman Patkoló…). V súčasnosti okrem pôsobenia v zoskupení Bass Band je interným členom kapely Rusín Čendeš Orchestra, Dobrá Muzika a Mojše Band. Vďaka svojmu žánrovo všestrannému zameraniu býva pozývaný do rôznych projektov a zoskupení.