Marián Vavro

Vyštudoval hru na kontrabase na konzervatóriu v Bratislave v triede p. Rastislava Sokola a na VŠMU v Bratislave v triede p. Radoslava Šašinu.
Absolvoval kurzy hry na sólovom kontrabase v Manzi(DE) pod vedením Franca Petracchiho a v Bechyni(CZ) pod vedením Tomasa Loma.
Učinkoval v rôznych orchestroch, napr. Young Janáček Philharmonie pod vedením Jana Lathama Koeniga, Orchester Institut Attergau pod vedenim Sira Nevilla Marrinera, IJSO Bremen.
Pôsobil v popredných slovenských orchestrálnych telesách, SOSR, Slovenská filharmónia, komorný orchester mesta Bratislava Cappella Istropolitana.
V súčasnosti pôsobí na pozícii prvého hráča skupiny kontrabasov v orchestri opery Slovenského národného divadla.